Exhibition At Gothia Towers "The Gallery"

Organic Waves of Sounds

I utställningen på Gothia Towers presenterar R.Valgart sin senaste printsamling Organic waves of sounds, där han reser djupare ned i ljudvågorna och skapar geometriska former med symmetriska mönster i vitt mot svart bakgrund, som beskriver de ljud han lyssnade på när han skapade. Rommels uttryck är att all materia och ljud består av geometri och fraktaler, allt i världen och i universum formas av mönster och matematik. Varje ämne har sitt eget mönster, men alltid som en del av en oändlig kedja. Printsamlingen är signerad och numrerad och är printad på museum kvalitet matt papper.

Vernissagen av Organiska vågor av ljud var en glädjefylld stund med gamla och nya vänner. Det var väldigt fint att dela med människor som var intresserade och nyfikna och ville känna utställningen, få en känsla av nya världar, där frön såtts i medvetandet hos människan, som en dag kommer att kunna samexistera i en symbios och enhet med varandra. 

http://www.gothiatowers.com/konstutstallning-rommel-valgart/

Tack till Agustin Gasca Pliego, Ambassadör för Mexiko i Sverige, Estland, Lettland och Litauen för att ha deltagit i utställningen tillsammans med sin fru, och ha förvärvat ett av mina verk. Tack också till honorärkonsuln för Mexiko i Göteborg, Hilda Gomez Ivarsson för att ha kommit på invigningen.

Till Mats Gröndahl Gröndahl, Ordförande för Folkets Hus i Göteborg, och Anette Gröndahl Gröndahl, för att noggrant ha följt mitt arbete nära och för att ha förvärvat ett av mina verk.

 Jag vill tacka Mayra Benítez Poyo och Katia Ibarra för att ha gjort detta möjligt, med organisering, logistik, kommunikation och fullt stöd för mitt arbete. Jag tackar livet för att ha funnit två nya vänner där vi säkert kan skapa fler möjligheter att arbeta tillsammans i framtiden. Till Lena Kallevik chef för Creative – Händelser utställningar & Happenings Gothia Towers för att hon trott på mitt arbete och varit öppen för nya möjligheter.

Sara Karin Gartner min livspartner som alltid har varit där i de värsta och bästa ögonblicken i mitt liv. Genom att förstå utvecklingen av mitt arbete, allt ovillkorligt stöd och organisering och kommunikation under utställningen av mitt arbete.

Lamagaia ett riktigt speciellt band för mig, förutom att vara mina mycket nära vänner, som på dagen för invigningen har spelat vacker musik till mina visade verk. Ljuden de skapade tillsammans särskilt för tiden, kastades upp i luften där utrymmet är fullt av harmoni för oss alla, och tack till Sverker Davidsson för att ha varit fotograf som har dokumenterat invigningen.